herbert-2

Herbert. Autoportret

wg utworów poetyckich Zbigniewa Herberta

Świat poetycki Herberta jest konstytutywną cechą człowieka: jesteśmy w pełni ludźmi tylko jako członkowie wspólnoty. Stąd wierność jest dla Herberta pojęciem fundamentalnym. Paradoksalnie to właśnie podkreślenie przynależności do lokalnej wspólnoty pozwala Herbertowi swobodnie uczestniczyć w kulturze międzynarodowej. Scenariusz spektaklu Powrót Pana Cogito został napisany na podstawie tomików i utworów poetyckich Zbigniewa Herberta: Rozważania o problematyce narodu, Wawel, Odpowiedź, Prolog, Substancja, Pan Cogito – Powrót, Polegli poeci, Struna światła.

Reżyseria, scenariusz Andrzej Ficowski
Muzyka, dźwięki: Jacek Modliński
W roli Poety: Paweł Kutny
Premiera: 30 lipiec 2020 roku, Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń, Wrocław
Produkcja: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Rita Baum

Shopping Basket