Niewizualny transfer przeżyć

odwrocone_swiatlo

Współczesna kultura w przeważającej mierze opiera się na wizualnym przekazie, nadmiarze bodźców, dążąc do wywołania spektakularnego efektu i ciągłego pobudzania odbiorcy. Teatr Niewizualny podąża niejako pod prąd tych trendów i oferuje zupełnie nowe spojrzenie na szerokie spektrum współczesności, nawiązując do Estetyki znikania Paula Virilio, francuskiego filozofa zalecającego, aby w sztuce współczesnej uwzględniać przerwy w rytmie postrzegania.

Autorska wizja Teatru Niewizualnego składa się z elementów słuchowiska i teatru dramatycznego. Interwały rzeczywistego „niebycia” widza, oparte na niewizualnym uczestnictwie w wydarzeniu artystycznym, pozwalają „wyrwać” klasyczne treści kultury z interpretacyjnych schematów. Odbiorca Teatru Niewizualnego, zanurzony w ciemności i rozbudowanej przestrzeni dźwiękowej, zostaje sprowokowany do stworzenia własnego odczytania sztuki oraz do bardziej świadomego uczestniczenia w odbiorze dzieła. Niweluje wtedy czy nawet odrzuca percepcyjne schematy doświadczania sztuki teatralnej jako biernej kontemplacji, kierując uwagę w stronę wrażeń dźwiękowych. Wyobraźnia pozwala wówczas na osiągnięcie stanu synestezji zmysłów.

Teatr Niewizualny prezentuje dramaturgię spektaklu w nowatorski sposób, wolny od schematów interpretacyjnych przynależnych tworzeniu wizualnego przedstawienia teatralnego oraz jego skostniałych scenicznych reprezentacji. Nowatorska formuła ma również na celu zachęcenie widzów do uczestnictwa w sztuce, która nie wymaga jedynie rozumienia i intelektualnej analizy, ale również odwołuje się do rzeczywistego przeżycia – immersyjnego z natury – poprzez angażowanie innych zmysłów niż wzrok.

Ten mniej jednoznaczny, niż w teatrze klasycznym, odbiór jedności czasu, miejsca i akcji sztuki stwarza szansę na zaistnienie wyjątkowo osobistego odbioru przedstawienia. Tam, gdzie kończy się obraz sceniczny, zaczyna się gra między sferą dźwięku, wyobraźni i wspólnego doświadczania przestrzeni.

Teatr Niewizualny miał swoją pierwszą premierę w 2020 roku i jest kontynuacją spektakli realizowanych od 2015 roku w ramach Teatru w Ciemności.

Napisano o Teatrze Niewizualnym : 

Shopping Basket