herbert-2

Herbert. Autoportret

wg utworów poetyckich Zbigniewa Herberta

Świat poetycki Herberta jest konstytutywną cechą człowieka: jesteśmy w pełni ludźmi tylko jako członkowie wspólnoty. Stąd wierność jest dla Herberta pojęciem fundamentalnym. Paradoksalnie to właśnie podkreślenie miejscowej przynależności i obowiązek wobec wspólnoty pozwala Herbertowi na swobodne uczestnictwo w kulturze międzynarodowej. Scenariusz spektaklu „Pan Cogito. Powrót” został napisany na podstawie tomików i utworów poetyckich Zbigniewa Herbert – Rozważania o problematyce narodu, Wawel, Odpowiedź, Prolog, Substancja, Pan Cogito – Powrót, Polegli poeci, Struna światła.

Reżyseria, scenariusz Andrzej Ficowski
Muzyka, dźwięki: Roman Felczyński
W roli Poety: Paweł Kutny
Premiera: 30 lipca 2020 roku
Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń, Klub Łącznik
Produkcja: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Rita Baum

Shopping Basket