Prezentowane słuchowiska zostały zarejestrowane w czasie swoich premier i nie są zapisem studyjnym.

kain_i_abel.-2

Kain i Abel

wg tekstu Morti Vizki

Morti Vitzki, duński autor anarchizującej wersji mitu o Kainie i Ablu, przestawia proporcje oraz zmienia akcenty w powszechnie znanej historii dzieci pierwszych ludzi.

tykanie_zabojczej_normy-2

Tykanie zabójczej normy

wg Głodu i Jedwabiu Herty Müller

Eseistyczny kolaż czytany w ciemności nawiązuje do podszytej niepokojem atmosfery książki Herty Müller. 

korekta-2

Korekta 

Thomas Bernhard’s

Spektakl jest realizacją fragmentów Korekty Thomasa Bernharda, powieści z 1975 roku, uznanej przez krytyków za jedno z najważniejszych dzieł w dorobku austriackiego pisarza.

wymaz-2

Wymaz

Thomas Bernhard’s

Wzburzony styl Wymazu jest reakcją na szereg zjawisk, wydaje się, nie możliwych do opowiedzenia bez wzburzenia. Monologi Bernharda są przeznaczone do czytania na głos, na jednym oddechu.

glodne_dziecko-2

Hungry child  

Elizabeth Vera Rathenbock’s 

Głodne dziecko, sztuka austriackiej autorki Elisabeth Vera Rathenbock, w przekładzie Karoliny Bikont, naświetla problem anoreksji i bulimii.

drut_minkowskiego-2

Drut Minkowskiego

seans w ciemnościach wg Huśtawki oddechu Herty Müller

Drut Minkowskiego opowiada o młodym rumuńskim Niemcu, wysłanym w końcowych dniach II wojny światowej na przymusowe roboty do ZSRR, znajdującym się obecnie na terenie dzisiejszej Ukrainy.

czekajac_na_godoka-2

Waiting for Godotek

wg tekstu Andrzeja Ficowskiego

Czekając na Godotka  wg tekstu Andrzeja Ficowskiego opowiada o ludziach bezrobotnych czekających na ulicy na pracę, nazywanych „stójkowiczami”.

zagubiony_oblomow

Zagubiony Obłomow

wg tekstu Andrzeja Ficowskiego

Spektakl na podstawie autorskiego tekstu Andrzeja Ficowskiego nawiązuje do prozy Iwana Gonczarowa, który najważniejsze sensy swojej powieści ulokował w charakterystycznych wyznacznikach – apatii społecznej i niewolnictwie.

oni-2

Oni

Witkacy

Władzę przejęli Oni – rząd głoszący kult automatyzacji, pozornego patriotyzmu i pisania „ na nowo” historii kraju. Witkacy rysuje niepokojącą wizję współczesnego nam świata bez swobód obywatelskich, gdzie każda indywidualność musi zostać zdeptana.

kiinderszenen-2

Kinderszenen

J. M. Rymkiewicz’s

Spektakl inspirowany jest książką Kinderszenem Jarosława Marka Rymkiewicza jest polemiką.

godzina_cieni.-2jpg

Godzina cieni

wg esejów Gustawa Herlinga Grudzińskiego

Prezentowane w przedstawieniu teksty Herlinga-Grudzińskiego są zakorzenione w europejskiej kulturze i opowiadają o metafizycznych sekretach losu człowieka, ukazując fascynację zmagania się z tajemnicą, widzianą przez Europejczyka z perspektywy emigracji.

wiek-biblijny-i-śmierć-2

Wiek Biblijny i śmierć

wg ostatniej książki Gustawa Herlinga Grudzińskiego

Grudziński w niedokończonej, ostatniej książce Wiek biblijny i śmierć, posługuje się właściwie wszystkimi gatunkami prozatorskimi – rzeczywiste wydarzenia przeplatają się z literacką fikcją, reportaż ze wspomnieniem, opowiadanie z esejem.

herbert-2

Herbert. Autoportret

wg utworów poetyckich Zbigniewa Herberta

Świat poetycki Herberta jest konstytutywną cechą człowieka: jesteśmy w pełni ludźmi tylko jako członkowie wspólnoty. Stąd wierność jest dla Herberta pojęciem fundamentalnym.

posluchajcie-o-czlowieku-2

Posłuchaj o człowieku

wg pism filozoficznych Romana Ingardena

Spektakl oparty jest na czterech tekstach Romana Ingardena z tomu Książeczka o człowieku: Człowiek i przyroda, Człowiek i jego rzeczywistość, O dyskusji owocnej słów kilka oraz Człowiek i czas.

zapiski_dylentanta-2

Zapiski dyletanta

wg Leopolda Tyrmanda

Spektakl jest zbudowany z fragmentów książki Leopolda Tyrmanda „Zapiski dyletanta” i nawiązuje zarówno w formie, jak i treści, do notatek młodego polskiego inteligenta, który wyjechał do Ameryki.

Shopping Basket