andrzej_fickowski

Andrzej Ficowski

rocznik 1971, Wrocław.

Reżyser spektakli teatralnych oraz słuchowisk, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Założyciel i pomysłodawca Teatru Niewizualnego. Od 2011 roku lider „Czytania w ciemności” – pionierskiego w Polsce projektu multimedialnych wydarzeń literacko-teatralnych realizowanych w ciemnościach, układanych z elementów słuchowiska i klasycznego modelu dramatycznego. 

Swoje projekty artystyczne reżyser realizuje w wielu prestiżowych instytucjach kultury; finansowane m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Gminę Wrocław, Europejską Stolicę Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu. 

Spektakle reżyserował m.in. we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego, Ad Spectatores/Teatr DOC z Moskwy, Teatrze K2, na Olimpiadzie Teatralnej/Teatr Polski oraz Festiwalu Teatralnym MALTA w Poznaniu, natomiast słuchowiska miały swoje premiery m.in. w Mieszkaniu Geperta we Wrocławiu, Galerii BWA/Wrocław, Galerii U/Wrocław, Centrum Trawienia Wizji BRZUCH, CK Agora, Centrum Kultury Zamek, Strefie Kreatywnej/Labiryncie Wykluczeń, Centrum Technologii Audiowizualnych CETA, „Czasoprzestrzeni”– Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz na Międzynarodowym Festiwalu Literatury NAD NYSĄ w Görlitz. 

Ponadto pomysłodawca i organizator Międzynarodowych Festiwali Teatralnych „Kajzar dziś” we wrocławskich teatrach: K2, Polskim, Współczesnym oraz „Long Eliot” w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. W 2016 roku prowadził autorskie warsztaty literackie w polsko-irańskim projekcie „Przestrzeń Kreacji ─ Ponad Granicami”. W latach 2015-16 zrealizował teatralno-edukacyjny projekt „Historie Różankowe” w CK Agora we Wrocławiu, integrując metodą technik warsztatowych różne pokolenia mieszkańców dzielnicy Różanka.

W Stowarzyszeniu „Ostoja” oraz w Fundacji „Eudajmonia” od lat prowadzi zajęcia warsztatowe, zwieńczane spektaklami teatralnymi z udziałem osób wykluczonych społecznie, z niepełnosprawnymi oraz niewidomymi. W ostatnich latach realizował również projekty fotograficzne i performatywne w Galerii Entropia, Galerii FotoGen oraz na wystawie zbiorowej w Galerii ART BRUT.

Andrzej Ficowski jest również wieloletnim redaktorem i autorem w czasopiśmie artystyczno-literackim „Rita Baum”. Ponadto swoje eseje, artykuły i reportaże literackie publikował m.in. w „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przekroju”, „Czasie Kultury”, „Znaku”, „Twórczości”, „Dwutygodniku”, „Art&Biznes”.

Shopping Basket